You are here: Home Členové Rostislav Opočenský Články TO DO
Document Actions

TO DO

by Rostislav „Orbis“ Opočenský last modified 2009-06-02 00:38

Co zbývá udělat v portálu HO Rce

Otevřené úkoly

 • Rozdělit fotografie ve fotogaleriích podle roků. Anebo aspoň zobrazovat složky od nejnovější po nejstarší.
 • Umožnit psát komentáře k fotogaleriím se zobrazením typu slide-show (k celé složce).
 • Upravit PlonePopoll, aby bylo možné zamknout anketu jenom pro přihlášené uživatele.
 • Nainstalovat produkt collective.contentleadimage, který umožní ke každému typu obsahu v portálu přiřadit úvodní obrázek.
 • Aktualizovat PloneArticle na verzi 4.x, což je kompletně přepsaná verze využívající Archetypes. S migrací jsou problémy (poškodí se katalog portálu!). Viz též nápravný skript od Lucii Colomba.
 • Po aktualizování produktu PloneArticle přesunout byline na začátek, aby se autor a datum zobrazovaly konzistentně se zbytkem webu, tj. hned pod nadpisem (pokud to nebude v novější verzi opravené).
 • Do slide-shows přidat možnost zobrazení přes celou obrazovku nebo aspoň přes celé okno prohlížeče.
 • Zkusit nahradit pohled na nové položky (recently_modified.pt) SmartFolderem, protože u něj lze zapnout syndication (RSS feed).
 • Dodělat zobrazení rešerše Staré události.
 • Kompletně počeštit datový typ PloneArticle.
 • Zařídit, aby implicitní (či lépe jediné možné) zobrazení složek pod složkou Fotografie bylo zobrazení náhledů a slide-show.
 • Vytvořit datový typ odvozený od ATImage, který bude obsahovat textové pole pro popis cesty a pole pro odkaz (URL) na popis cesty na externím serveru (např. lezec.cz).
 • Vytvořit nový datový typ ATFirstAscent, který bude popisovat prvovýstup. Dále pak vytvořit rešerši v hlavní navigaci pojmenovanou Prvovýstupy, která bude zobrazovat všechny zveřejněné prvovýstupy provedené členy oddílu.
 • Upozornění na svátky a narozeniny členů.

Dokončené úkoly

 • Realizovat vyhledávání na webu.
 • Vytvořit šablony pro hlavní složky (Články, Novinky, Události, Odkazy), které budou zobrazovat položky v kompaktnější formě. Vycházet ze šablony pro složku Členové. Je na to tutorial.
 • Místo vytváření několika různých šablon pro složky vycházející z typu Topic zkusit vytvořit univerzální šablonu s placeholdery (makry), které by se pouze nahradily unikátním obsahem (možná jenom jinou ikonou, protože vše ostatní se generuje dynamicky).
 • Rozjet slide-shows.
 • Vytvořit šablony pro složku Fotografie a její podsložky. Šablony musí zobrazovat pouze položky ve stavu published (nikoli visible). Viz též toto HOWTO.
 • Rozjet diskuse k obsahu (po přesunu na ostrou instanci Zope).
 • Otestovat produkt realizující diskuse k obsahu za pomoci Captcha.
 • Aktualizovat Zope, Plone (na 2.5.4) a použité produkty.
 • Nainstalovat PloneBoard a počeštit jej.
 • Opravit listování v naposledy změněných položkách pro nepřihlášené uživatele (přidat hodnotu b_start do Cache Configuration Tool → Rules → Templates → Cache Preventing Request Values).

Odložené úkoly

 • Vytvořit datový typ odvozený od ATEvent, který bude obsahovat checkbox určující, zda má být událost zobrazena v kalendáři a přístupná (vyhledatelná a čitelná) nepřihlášeným uživatelům — vhodné pro události typu "pouze pro zvané". Potom upravit portlet_calendar.pt o test nového pole v odvozeném typu.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System