You are here: Home Členové Rostislav Opočenský Články Popis stránek HO Roudnice
Document Actions

Popis stránek HO Roudnice

Seznámení s oddílovými stránkami, pár tipů do začátku

Pozn.: toto je text ze začátku roku 2007. Některé věci se od té doby změnily (např. server už neběží v ladicím režimu), ale jinak vše stále platí a dokud nenapíšu lepší, je to stručný návod jak na web přispívat svým obsahem.

— Orbis, 24. listopadu 2008

Konečně se to stalo!

Webové stránky HO Roudnice nad Labem (dále též stránky nebo portál) začaly od Nového roku 2007 konečně fungovat. Jak je popsáno v novince, jde prozatím o provoz v ladicím režimu, který se vyznačuje třemi věcmi:

 1. Stránky jsou pomalejší než v budoucí ostré verzi,
 2. bude se ještě mírně měniit jejich vzhled,
 3. už dnes můžete na stránky přispívat svými články, fotografiemi apod.!

Základní vlastnosti

Stránky jsou realizovány pomocí portálového systému pro správu obsahu (CMS). Z toho plyne řada věcí:

 • Každý člen HO zde má (nebo brzy bude mít) svůj uživatelský účet chráněný heslem.
 • Každý uživatel má v portálu svoji osobní složku, do které může nahrávat téměř libovolný obsah (HTML stránky, obrázky, články, novinky, obecné soubory atd.)
 • Každý kus obsahu, který uživatel v portálu vytvoří, může být v několika stavech:
  • přístupný (výchozí stav po vytvoření položky; obsah je viditelný jeho vlastníkovi a přihlášeným uživatelům)
  • nepřístupný (soukromé položky; obsah je viditelný pouze jeho vlastníkovi)
  • ke zveřejnění (položky určené pro veřejné zobrazení i nepřihlášeným návštěvníkům stránek)
  • veřejný (přístupný všem návštěvníkům stránek)
 • Modifikovat obsah mohou členové pouze po přihlášení.
 • Nepřihlášení uživatelé (členové nebo návštěvníci) si mohou obsah pouze prohlížet, a to pokud je ve stavu veřejný.

Portál umožňuje kolektivní práci na obsahu (například tvorbu jednoho článku více uživateli). Toto a další speciální vlastnosti nejsou předmětem tohoto článku.

Práce s obsahem

Každý, kdo v portálu vytvoří nějaký obsah, se stává jeho vlastníkem. Za normálních okolností může s obsahem pracovat pouze jeho vlastník. To znamená, že články či novinky, které vytvoří jeden uživatel, nemůže změnit nebo smazat jiný uživatel.

Výjimkou je složka Fotografie. V té jsou složky Lezení a Ostatní. V těchto složkách pak uživatelé vytvářejí podsložky a do nich ukládají fotografie. Aby více uživatelů mohlo zapisovat do jedné složky (např. Lezení), portál nastavuje roli Vlastník každému, kdo do této složky něco zapíše. To znanemá, že je vlastníkem i položek, které nevytvořil. Abyste předešli smazání či pozměnění vlastních fotografií někým jiným, můžete po vytvoření nové složky pro fotografie vypnout tzv. dědění rolí z nadřazených složek.

Postup: vytvořím novou složku, např. Lezení na Bořni ve složce Lezení. Kliknu na záložku sdílení a tam v sekci Přesnější nastavení odškrtnu položku Dědit role z vyšších úrovní. Od této chvíle jsem vlastníkem složky Lezení na Bořni jenom já a nikdo mi v ní nemůže dělat paseku.

Nový obsah (články, události, novinky apod.) přidáte tak, že:

 1. se přihlásíte,
 2. kliknete na odkaz moje složka,
 3. kliknete na menu přidat do složky,
 4. vyberete si z menu typ obsahu, který chcete přidat,
 5. vyplníte text obsahu,
 6. kliknete na tlačítko uložit (to je důležité!)

Aby byl obsah dostupný všem návtěvníkům portálu, je nutné jej zveřejnit. U složek to lze zařídit rovnou kliknutím na záložku stav (typicky bude mít záložka název stav: přístupné). V případě složky je možno zvolit položku zveřejnit. Od této chvíle bude složka viditelná všem. Ne však její obsah.

Obsah složek je nutno před zveřejněním nechat schválit. Toho lze docílit opět kliknutím na záložku stav. Po zvolení položky ke zveřejnění se odešle zpráva lidem, kteří mají roli posuzovatelů obsahu. Tito lidé mají právo obsah zveřejnit. Pak se stane dostupným přes hlavní navigaci (Články, Novinky, Události atd.)

Obsah je možné taky znepřístupnit před nepovolanými zraky. Toho lze docílit kliknutím na záložku stav a zvolením položky znepřístupnit. Pozor! Neznepřístupňujte takto celou svoji domovskou složku, přestal by být dostupný veškerý Váš obsah a nadto by přestalo fungovat vypisování členů oddílu!

Vytvořeným položkám lze nastavit rozsah platnosti. Např. lze u článku nastavit, že bude uveřejněn pouze od 1. ledna do 31. března roku 2007. K tomu slouží volby na záložce vlastnosti. Portál se již sám postará o to, aby byl takový obsah viditelný jen ve zvoleném období.

Uživatelský obsah, který je ve stavu veřejný, je dostupný přes jednotné rozhraní v podobě navigačních odkazů na levé straně stránek. Uživatel tedy např. vytvoří ve své osobní složce článek Lemurii Lemurům! a ten se po zveřejnění objeví pod odkazem Články na hlavní stránce.

Z tohoto pravidla existuje jedna výjimka. Fotografie zveřejněné v osobních složkách jsou dostupné pouze z těchto složek. Návštěvníci si tedy musí např. nejprve vyhledat člena přes odkaz Členové a v jeho osobní složce uvidí fotografii. Mají-li být fotografie dostupné přes hlavní odkaz Fotografie, je nutné pro ně vytvořit podsložku (galerii) pod složkou Lezení nebo Ostatní v sekci Fotografie a tam ji nechat zveřejnit.

Navigace

Hlavní navigační prvky jsou přístupné na každé stránce portálu v levém horním rohu. Význam jednotlivých položek je následující: 

Úvod
Tento odkaz umožňuje návrat na hlavní stránku portálu odkudkoli. Stejný efekt má i kliknutí na bílý nápis "HO Roudnice" v titulním pruhu.
Články
Seznam článků se generuje dynamicky ze všech zveřejněných článků uživatelů. To znamená, že když vytvoříte článek ve své složce a necháte jej zveřejnit, objeví se ve složce Články v hlavní navigaci. Článkem se rozumí položka označená jako article. Jiné položky (např. typu Stránka) se v hlavním seznamu článků neobjeví.
Novinky
Odkaz Novinky funguje stejně jako odkaz Články, jen s tím rozdílem, že se pracuje s položkami typu novinka.
Události
Události jsou obdobou Článků a Novinek a automaticky se zobrazují v kalendáři. Pracuje se s položkou typu událost. Zobrazení událostí je rozděleno do dvou částí: standardně se zobrazují pouze nadcházející události. Události, které již proběhly, jsou dostupné až po kliknutí na odkaz Staré události.
Členové
Odkaz Členové zobrazí seznam všech členů vedených v portále. Ideálně by to měli být všichni aktivní členové oddílu a případně členové, kteří oddíl opustili, ale na portále vytvořili obsah, který stále nese jejich jméno. Seznam členů lze třídit podle dvou kritérií a po kliknutí na jméno člena se zobrazí jím vytvořený obsah, pokud není ve stavu nepřístupný.
Fotografie
Tento odkaz otevře obyčejnou složku, v níž existují dvě podsložky pro fotografie o lezení a pro ostatní fotografie. V podsložkách je nutno vytvořit novou složku pro každou novou fotogalerii. Aby se fotografie zobrazily pomocí náhledů a ne jen jako seznam názvů, je potřeba po vytvoření složky kliknout na záložku zobrazit a zvolit položku zobrazení náhledů. Samozřejmě platí další postup (vypnutí dědění rolí), jak je popsáno výše.
Odkazy
Odkazy fungují stejným způsobem jako např. Novinky — zobrazují uživateli vytvořené položky typu odkaz.

 

by Rostislav „Orbis“ Opočenský last modified 2008-11-24 16:59

Popis stránek HO Rce

Posted by Jiří Novákat 2008-11-25 00:10
Orbis díky, budu pilně studovat abych v tom neměl chaos. Jirka

Jen studuj, …

Posted by Rostislav „Orbis“ Opočenskýat 2008-11-25 10:14
… já si Tě pak vyzkouším ;-)

Ono to tu visí od ledna 2007, ale dopsal jsem tam pár slov, tak to teď vyskočilo nahoru.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System