You are here: Home Členové Josef Novotný Svolání valné hromady 2010
Navigation
 
Document Actions

Svolání valné hromady 2010

Včera 20.1.2010 se v Litoměřicích na Vodce sešel výkonný výbor HORCE. Projednal návrh programu VH a stanovil termín a místo jejího konání na 16.2.2010 v 19:00 v Baru Legenda v Roudnici nad Labem. Všichni členové budou na VH pozváni e-mailem nebo osobně předsedou Zdeňkem Němcem. Pozorně prostudujte návrh programu VH a navržené kandidáty (letošní VH je volební). Vyjadřovat se můžete pod článkem nebo si své kandidáty (klidně nominujte sami sebe) a nápady zařaďte do programu VH po jejím zahájení, kdy se bude hlasovat o programu VH.

na závěr nějakej kýč

Zápis z jednání VV HORCE:

Přítomni: členové výboru a RK: Zdeněk Němec, Roman Líbal, Jana Hůlová, Josef Novotný, členové: Hana Urbanová, Pavel Tůma, Stanislav Věchet

 

Termín a místo konání VH: Úterý 16.2.2010 v 19:00, Bar Legenda (sklepní prostor), Roudnice nad Labem.

 

Návrh programu VH 2010:

- Doplnění programu VH o podněty členů, schválení programu VH.

- Volba nového výkonného výboru. Kandidáti navržení výkonným výborem: Zdeněk Němec, Roman Líbal, Oldřich Krejza, Pavel Tůma.

- Volba nové revizní komise. Kandidáti navržení výkonným výborem: Rostislav Opočenský, Josef Novotný.

- Přednesení zprávy o činnosti za rok 2009. (Zdeněk Němec)

- Přednesení zprávy o hospodaření v roce 2009. (Jana Hůlová)

- Přijetí nových členů. (Roman Líbal kontaktuje a sdělí Aleši Podivínskému, že na minulé VH byl přijat za člena oddílu v nepřítomnosti a dluží příspěvky za r. 2009. Zdeněk Němec připraví seznam čekatelů na členství. Tito budou mít povinnost po přijetí absolvovat jarní Horoškolu.)

- Vyřazení pasívních členů. (Zdeněk Němec připraví seznam pasívních členů.)

- Výše členských příspěvků v roce 2010. (Zůstává 400,- pro ČHS a 300,- pro HORCE, Přijďte všichni, příjmový doklad dostanete jako vždy.)

- Stavba umělé horolezecké stěny v Roudnici. (Je základním kamenem volebního programu kandidáta na předsedu HORCE Zdeňka Němce.)

- Výchova instruktora horolezectví. (Zdeněk Němec absolvuje zdravotní kurs a tím si obnoví instruktora na skály, oddíl přispěje 1/2 nutné částky Pavlu Tůmovi na absolvování kurzu na instruktora horského.)

- Návrh akcí pořádaných oddílem v roce 2010:

* 17.-18.4. 2010 Jarní horoškola na Svatošských skalách. S kurzem zdravovědy Ivoše Michaličky.

* 26.-27.6. 2010 Noc dlouhých ohňů v Tisé nebo na Bořni.

* 3.-5.12. 2010 Poslední slanění Ostrov (Tentokrát hlavním pořadatelem Slávek Krob, ale proboha navrhněte někdo zase Hanku!!!)

* 24.12.2010 Vánoční koupání

* Každé 1. ÚT v měs Pravidelné oddílové setkání v Roudnici nad Labem

(případné připomínky popřípadě změnu data si připravte na VH a nebo to napište sem pod článek)

Všichni členi či čekatelé budou o konaní VH vyrozuměni e-mailem  a někteří poštou.

by Josef Novotný last modified 2010-01-21 18:51

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System