You are here: Home Členové Josef Novotný Studánka v Roklici
Navigation
 
Document Actions

Studánka v Roklici

Genius loci zahuben zběsilostí lesníků

Kdo přicházel do Roklice po zelené turistické značce od Holan se vždy zastavil u studánky pod Palcátem. Kdo zde nenabral vodu nebo se nenapil, alespoň se pokochal vířícím bílým pískem. Toto pro Roklici charakteristické místo přestalo existovat. V CAO News 3/2008 píší o jejím zániku při těžbě dřeva.

Dnes jsem si postěžoval na odboru ŽP MěÚ Č. Lípa a OÚ Jestřebí. Jsem zvědavý, jak establišment zareaguje. Těžba je podle článku povolena do května. Dávám jim čas do roklického srazu. Žádám všechny, aby o tom ve skalách mluvili v souvislosti se srazem, tak abychom se na srazu rozumně dohodli s ostatními, jak studánku znovu zprovozníme.

Názory, návrhy a iniciativy hromaďte zde, ať netříštíme síly.

Links
by Josef Novotný last modified 2008-04-10 22:30

Lesáci

Posted by Orbisat 2008-04-10 23:47
Nevím, komu patří les v Roklici, ale tipuju, že je to jedna z akciovek, které v první řadě generují zisk těžbou dřeva a tímhle účelem světí svoje prostředky.

Bohužel je u nás málo takových majitelů lesa, jako je Jan Nepomuk Schwarzenberg, syn knížete Schwarzenberga, ministra zahraničí. Dovolím si tu citovat z knížky Knížecí život. Je to kniha rozhovorů Karla Hvížďaly s Karlem Schwarzenbergem. Z hovoru o rodovém majetku, k němuž patří přes jedenáct tisíc hektarů lesů: „Já byl vychován vždy tak, že to všechno je pouze majetek svěřený, ne moje vlastnictví, to znamená, že jsem nikdy neměl pocit, že je to soukromý majetek, s kterým si mohu dělat, co chci.“ A o kousek dál: „A budeme-li mluvit o tom, v čem se vyznám, o lese, tak to je katastrofa. Když jsme lesy předali, byly opravdu v příkladném stavu.“ Je možné, aby takový člověk dopustil to, co předvedli lesáci v Roklici? Jsem přesvědčen, že nikoli.

Přetržená kontinuita, všeobecný marasmus reálného socialismu a doba partyzánských privatizací nás dostaly do situace, kdy dnes v lesích hospodaří lidi, kteří šikovně navázali na svoji komunistickou kariéru. K lesům nemají vztah a jsou to pro ně jenom plochy na mapě s jasně daným potenciálem vygenerovat určité množství peněz na hektar. A pak ať přijde potopa.

Vím, o čem mluvím. Takový obrat v hospodaření jsem měl možnost sledovat dost zblízka. Dokud nevymře poslední generace, co zažila socialismus, nebude to lepší.

Takže otázka zní: kde se podepíšete příště, soudruzi?

Re: Lesáci

Posted by Josef Novotnýat 2008-04-11 08:00
Podařilo se mi dohledat, že pravý břeh Dolského potoka je v k.ú. Pavlovice u Jestřebí, které leží ve správním území Jestřebí u České Lípy. Podle článku v CAO News jde o obecní les, takže se domnívám, že těžbu zadala obec Jestřebí soukromé firmě.
Z hlediska lesního hospodářství s Tebou Orbisi mohu souhlasit, ale zůstal bych u tohoto jednotlivého případu a řešil bych to na občanské úrovni bez vlajek a hesel. Konec konců, chceme opravit studánku na pozemku obce, tak proč jim místo pozdravu nasazovat oslí hlavu.
Těžba probíhá, je legální a les už to potřeboval. Navíc části lesa založené na dříve obdělávané půdě vyzrály rychleji a na mokrém podkladu padaly už při Kyrylu. Jak Roklice vypadala před výsadbou lesa, můžete vyhledat v záložce odkazy. Součástí Roklice byly také rybníky, jeden byl nad mlýnem a druhý měl hráz pár metrů od naší studánky.
Závěry dělejme, až těžba zkončí, jak bude vypadat úklid klestí a ůpravy cest. Pramen ve studánce je silný a voda si cestu najde sama. Jak bude oprava vypadat určíme později až si krajina po odchodu lesáků oddychne. Momentálně mi jde o to podchytit všechny aktivity, tak aby v tom lípáci nezůstali sami. Určitě pomůžou i turisté a chalupáři nebo nějaká místní občanská sdružení.
Pište, buďte aktivní, zatím čau, Pepa.

Těžba v Roklici

Posted by Josef Novotnýat 2008-04-14 10:51
Proběhlo pár mailů a telefonů. Výsledkem je zkontaktování lesníka z OŽP MěÚ Č. Lípa pana Podskoče s Vláďou Svítkem ml. a prohlídka místa činu v pátek 18.4.2008. Snad to pomůže alespoň v tom, že si těžaři dají pozor a následky se rychleji zhojí.

Odpověď starostky Jestřebí

Posted by Josef Novotnýat 2008-04-14 12:16
Dobrý den,
obec Jestřebí si je vědoma,že zásah do cesty u Dolského potoka v současné době vyvolává negativní odezvu, ale chci Vás ubezpečit, že je naprosto nutný.Je třeba odstranit vyvrácené a poškozené stromy a zamezit tak vzniku a šíření kůrovce a pokusit se tím zachovat přírodu v současné kvalitě a kráse. Navíc se v místech kolem vodárny jedná o náš hospodářský les, takže je předpoklad, že zde dojde v budoucnu i k další těžbě. Je to otázka hospodářského plánu, jehož plněním jsme zavázáni a v současné době přináší obci jen náklady.Obec po vytahání dřeva povrch cesty upraví .K poničení terénu došlo i proto, že vlivem teplé zimy vůbec povrch terénu neumrzl, ale práce proběhnout musely. Je mi líto, že došlo k poškození turistické trasy, ale jistě chápete naše důvody.Vámi uváděná vodárna je zásobárnou pitné vody i pro jednu naši obec - Pavlovice, proto je i naším zajmem neohrozit vodní režim v dané lokalitě. Samozřejmě vždy záleží na úhlu pohledu a osobních prioritách, proto jen doufám, že Vám mé vysvětlení postačí.
Hezký den Schwarzbachová, starostka

Re: Odpověď starostky Jestřebí

Posted by Josef Novotnýat 2008-04-14 12:19
Vážená paní starostko,
děkuji za Vaši reakci. Situaci v Dolském údolí znám a vím, že nebýt těžkého přístupu, již zde bylo těženo dříve. Díky tomu, že některé části lesa jsou na bývalých zemědělsky využívaných plochách jsou již "přezrálé". Proti těžbě samotné nic nenamítám. Bohužel stavba cesty v turistické trase mě mrzí. Stará cesta k Dolskému mlýnu totiž vede po druhé straně potoka v k.ú. Dřevčice. Turistická trasa vede po pěšině, která nikdy nebyla zpevněnou cestou a jen díky pěšímu provozu se jeví jako lepší z hlediska přístupu.
Pevně doufám, že po zkončení těžby dojde i k navazujícím činnostem jako je uvedení cesty do schůdného stavu atd.
Stejně tak doufám, že po vytěžení dřeva, se naše priority sblíží natolik, že Vám obci Jesřebí, i Vám, paní starostko osobně, půjde o revitalizaci tohoto území a najdeme společnou řeč například při obnově oné studánky. Vaše vyvětlení přijímám a mohu Vám slíbit, že údolí Dolského potoka bude i nadále ostře sledováno.

S pozdravem Josef Novotný.


Poděkování

Posted by Jiří Cháraat 2008-04-16 08:39
Ahoj Josefe,
Díky za Tvou iniciativu, myslím, že teď si dají trochu větší pozor a snad budou těžit trochu ohleduplněji. Vypadá to, že to je maximum, co se dalo v dané situací dělat.
Jak to v údolí bude vypadat potom, je otázka. Největší rány určitě zhojí čas, některým skalám to třeba i pomůže, ale v původním stavu to už nikdy nebude. (Zas budeme moci u ohně vyprávět – jó tenkrát tu bývávala jen úzká pěšina a zurčící studánka a všichni nám budou závidět :o)
S obnovou studánky rád pomůžu a myslím, že to můžu říci i za náš klub.
V ten pátek (18.4.) se tam asi bohužel nedostanu i když bych rád. Můžeš mi (nebo Ty, Vláďo) pak poslat nějaké informace, popř. fotky?


2. odpověď starostky Jestřebí

Posted by Josef Novotnýat 2008-04-16 10:35
Dobrý den,
jak jsem již uvedla dříve, samozřejmě počítáme s povrchovou úpravou cesty a okolí. Zatím se ale jeví tyto práce jako předčasné z důvodů, které víme oba. Stará cesta po druhé straně potoka není na katastru obce Pavlovice a neřeší přístup do našeho lesa. Museli bychom nekolikrát přecházet potok a ve výsledku bychom stejně skončili na turistické trase.Včera jsem se byla na místě znovu podívat ,a pozemek je stále hodně podmáčen pro vjezd techniky, která by provedla úpravy okolního terénu. Proto jsem rozhodla ještě počkat na teplejší a sušší počasí, kdy budou provedeny úpravy na rozježděných místech a přístupové cestě k první vodárně. Co se týče Vámi uváděné studánky, tak mám za to, že máte na mysli vyvěrající pramínek v cestě a ve skutečnosti nikdy nesloužil jako studánka jako taková. Místo je až za dřívějším náhonem pro trkač k provozu vodárny. Pramen nyní vytéká kamením do potoka. Pokud máte znalosti, které by pomohly vyřešit tento problém a měl byste zájem se zapojit, ráda Vaši spolupráci uvítám. Obec samozřejmě nemá zbytečné finance, ale třeba by se dalo v této věci využít i aktivit dobrovolníků, případně sponzorských darů. Pokusím se na tom zapracovat.
Hezký den Schwarzbachová

Dobrý den, paní starostko,
souhlasím s Vámi, že nejprve je potřeba provést lesní práce a potom teprve po zralé úvaze začít s okrašlovací činností. Mohu Vás ubezpečit, že čekat na vyschnutí cesty nemusíte, protože ta je mokrá celoročně. Zmiňovaná studánka (mimochodem třetí nejsilnější pramen v oblasti a největší bez vodočtu je takřka kultovní pro generace pískovcových lezců, silný pramen v podloží vytvořil vývařiště o pr. 2,0 m a do potoka vytékalo 5 - 10 l/s pitné vody) je nejsilnějším vývěrem v řadě dalších. Voda z Pavlovických polí se vsakuje na skalní podloží a puklinou vyvěrá pod tlakem podél celé stráně až k druhé vodárně.
Vidím, že naše stanoviska se sbližují, proto Vás chci informovat o tom, že na můj první E-mail reagoval pan Podskoč z OŽP MěÚ Česká Lípa. Zdělil mi, že se chystá v pátek 18.4. lokalitu navštívit. Zkontaktoval jsem ho s horolezci z České Lípy, jmenovitě s Vladimírem Svítkem ml., který by měl být přítomen za ČHS jako správce skal. Dále jsem hovořil s kolegou značkařem KČT panem Pravoslavem Vebrem, který je předsedou okresní komise značení v České Lípě. Domluvili jsme se, že případné poškození značení po skončení těžby opravím.
Mezi tím, než v údolí stichnou pily a les vydechne, chtěl bych získat dobrovolníky pro obnovu studánky. Řešení zatím nemám, jednak bych nechtěl nic podnikat bez Vašeho souhlasu a hlavně dokud neustane pohyb těžké techniky, nemá smysl něco začínat. Moje představa je obnovit studánku s využitím pískovce ze zřícené věže nedaleko odsud, tak aby zůstal zachován příčný profil a parametry nově zřízené cesty.

Zatím jen s pozdravem Josef Novotný.

Nazdar Svítci,
řekl bych, že starostka je přístupná, zkuste si prosadit svoje zájmy na tábořišti pod Zlým Bratrem.
Horám zdar!

3. Odpověď starostky Jestřebí

Posted by Josef Novotnýat 2008-04-16 12:49
Dobrý den,
děkuji za Vaši informaci ohledně síly pramene. Při mé opětovné návštěvě se jeví, že podmáčení pozemku částečně ustupuje a že by většina nutných těžebních prací mohla být hotova do konce června. Je nutné provést v některých úsecích přiblížení dřeva koněm. Zdá se to jako jednoduchá záležitost, ale takový kůň je úzkoprofilové zboží a skloubit vytížení koně , těžařů , odvoz dřeva a povrchové úpravy je opravdu dost náročné i za příznivého počasí, které jak víme zatím nebylo.
Nesdílím Váš pocit, že se naše stanoviska sbližují, protože se podle mě ani nikdy nerozcházely. Chci zachovat krásné životní prostředí, podporuji i turistické a jiné aktivity, ale bohužel jsem na druhé straně pomyslné barikády, protože musím řešit ekonomické problémy, které jsou s udržením té krásy spojené.
Zároveň si nejsem jistá, zda po zásahu MěÚ , tisku, horolezců, turistů a ochranářů přírody bude mít obec ještě nějaké možnosti řešení. Přesto Vám přeji hezké jaro a klid v duši.
Schwarzbachová

Poznámka:
Nemáte někdo kontakt na lesního dělníka s pracovním koněm, který by mohl pomoci v Roklici?

pátek

Posted by Roman „Rasta“ Líbalat 2008-04-16 23:53
Ahoj Pepiku... kdy se v pátek chystáte do Roklice ... Pokud by to nevadilo... rád bych se připojil , mám celý den volno pokud to nebude pozdě odpoledne. V sobotu je schuze VK Dubské skaly a jistě se tam o Roklici bude mluvit... a zatím sem to viděl jen na fotkách... Na schuzi je vždy přítomen Slávek Valda , který má na starosti teréní upravy Chko.. hlavně v oklí skal.... Popřípadě by se sním dalo dohodnout nějaká podpora od správy.... třeba materiální. Ale těžko říct. S tvým přístupem a odhodláním , s kterým si se do toho pustil by to dle mě bylo i možné... Schuze je přístupná komukoliv. Tak že ,kdybys se chtěl zůčastnit, možná by to bylo dobrý.Je to v Heřmánkách v sobotu od 11:00h. Zatím Rastič..Pokud se uvidíme v pátek řeknu víc.... pokud né tak ti napíšu.

Re: pátek

Posted by Josef Novotnýat 2008-04-17 08:27
Dík za podporu, poslal jsem Ti mail na adresu z členů.

Studánka bude!

Posted by Josef Novotnýat 2008-04-18 11:16
Čus Pepo !
Dnes jsem byl na jednání v Roklici. Přítomni byli i starostka obce
Jestřebí, správce obecních lesů p. Hořčička a zástupci Odboru životního
prostředí z M.Ú. Česká Lípa. Jednání proběhlo v klidu a i stav je lepší,
cesta je uježděná, studánku zakryli velkými kameny a voda normálně
vytéká. Časem se kameny odstraní a studánka upraví. Těžba by měla být
ukončena do 31. 5. 2008. Z rokle pod Sušickou budou dřevo tahat koňmi.
Dřevo se skladuje vepředu u nájezdu na silnici. U první vodárny bude
závora, aby líní jedinci nejezdili po zpevněné cestě až na tábořiště.
Zatím z toho nikdo neďelá aféru a se starostkou jsme domluveni na další
spolupráci.
S pozdravem Vláďa Svítek jr.

Zatím nebude

Posted by Josef Novotnýat 2008-04-29 01:46
V neděli 27.4. jsem byl naskok v Roklici a mluvil s Pepíkem Kunzem, který osazoval slaňáky a dobíráky na masivy. Pochopil jsem, že nemá cenu letos žádat svaz o grant i cokoli jiného podnikat. Protože všechno úsilí vlastníka lesa směřuje k vytěžení dřeva a zisku. Pár padlých stromů v rokli za Sušickou věží, které bychom stopili během srazu, se stalo záminkou pro strašení kůrovcem a rozjetí těžby dřeva. Oproti minulému pátku, kdy byl na místě Vláďa Svítek, budování cesty pokročilo pod Sokolí Hnízdo. Systematicky je budována svážnice proto, aby v zimním období bylo těženo dřevo. Roklice výrazně změní svoji tvář. Nechme tedy hospodáře hospodařit a až se začnou znovu sázet stromy vraťme se k úmyslu upravit přístupy do skal a obnově studánky.
Sraz v Roklici bude 6.-8. června, to už budete moci přijet, kdo máte Hummera až na tábořiště.

Další vrásky starostky Jestřebí

Posted by Josef Novotnýat 2009-10-15 09:10
Z hradní skály se zřítily poslední tři stínky cimbuří.
http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/cast-hradu-jestrebi-se-zritila20091005.html
Kdysi pyšné sídlo Berků z Dubé se rozpadá už několik století.
http://hrady.dejiny.cz/jestrebi/ikono.htm
Snad další nutné náklady obce nebudou na úkor přírody v Roklici.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System