You are here: Home Členové Josef Novotný Roklice dnes ... a zítra?
Navigation
 
Document Actions

Roklice dnes ... a zítra?

Aktuální obrazové zpravodajství z oblíbené a pro mě domovské skalní oblasti.

Roklice, jak ji neznáme. Tyto obrázky budeme asi vídat na vlastní oči. Dolský mlýn už sice nikdo nepostaví a rybník nad ním nenapustí, zato nový les vysazen bude. Roklice byla a je hospodářským lesem založeným lidmi.  Uplynulo více jak 80 let a zralé stromy budou pokáceny. Pamatují hodně. První pokusy německých lezců, vrcholové sešítky ve sklenicích od okurek, tlučení kruhů do dubových klínů ve sparách. Klid a ticho 50. a 60. let zánik osídlení na Sušici a ve mlýně, zarůstání luk a důmyslného odvodňovacího a vodárenského systému v údolí. Oživení regionu při těžbě uranu v 70. a 80. letech, kdy údolí nebylo jako zásobárna pitné vody pro okresní město zahrnuto do území CHKO Kokořínsko.

Pohled od 1. vodárny.

V současnosti je budována svážnice, která bude mohutnou jizvou v údolí. Snad si příroda poradí a my si holt zvykneme. Zpevňování podkladu cesty se děje pouze štětem velikosti nad 125 mm bez zadrcení drobnější frakcí. Nevím nakolik to je levnější, vím ale, že o to rychleji cesta zase zmizí v blátě a písku. Část peněz za dřevo tak dostanou lomaři. Paradoxně souběžně vede údolím stará vozová cesta od Kozlího Rohu k Dolskému mlýnu. Je vedena daleko šetrněji vhodnějším terénem výše nad hladinou potoka a bez kontaktu s potokem a svahy údolí, též směrové poměry cesty budované pro potahy jsou výhodnější, bohužel levý břeh je v katastru Dřevčic. Nedávno jsem značil turistickou trasu z Doubice kolem Eustacha a Tokáně do Purchartického lesa a zpět jsem se vracel zapovězeným územím národního parku a viděl jsem, že i tady v souboji s vejmutovkou dokáží dřevaři pěkně zničit cesty. Není mráz, nejsou cesty.

Pod Cimbuřím

Jsem smutný z toho, že jsem zase jako blbec naletěl asertivnímu jednání lidí, kteří nejednají na férovku. Prý těžba skončí do konce května. Ano ale pouze ta letošní maskovaná "kalamitou" a nebezpečím rozvoje kůrovce, kdy se braly stromy pouze v trase svážnice a občas nějakej pěknej, aby bylo na šutr. V zimě bude těžba pokračovat v rokli za Sušickou věží. Bude ale drahá cesta a hospodaření na pravém břehu podle ní bude jistě pokračovat. Kdy napadne někoho v Dubé, že by mohli vydělat jako v Jestřebí a začnou brát les na levém břehu je jen otázkou času.

Tady byla studánka

A přece teče

Momentálně, nevím kdy, ale jednou, až bude zase klid studánku obnovím. Nebudu na to sám a vím o lidech, kteří půjdou se mnou. Nebudem to už ale asi řešit parlamentní cestou. Všem, co chtěli pomoci děkuji. Letos bude sraz v Roklici 6.-8. června.

Směrem k 2. vodárně citlivě vzniká svážnice

Links
by Josef Novotný last modified 2008-04-29 08:56

Roklice

Posted by Hankaat 2008-04-29 09:49
Zdravím,
takže já jsem měla v plánu držet se od této věci trochu stranou, protože je to u mě střet zájmu, ale budiž. Sledovala jsem výměnu mailů mezi starostkou a Pepou a toho co podniknul, včetně kroků pro podání žádosti o grant na ČHS. Za prvé chci ocenit vše co Pepa dělal ohledně Roklice, konečně konkrétní věc, ne jenom nadávání u pivka a navíc zvolil i správnou cestu, od majitele, přes úřady.
I kdyby byla Roklice v CHKO, dovedu si představit že se tam bude těžit, nějaké výběrové těžby, případně jak už to bývá když je smrk někde kde nemá být - při kalamitách. Způsobů je několik, ale to je jedno. Jde o to, že majitel tam má uložené peníze ve dřevě a povinnost dodržovat lesní zákon.

Roklice je celá podmáčená, díky pramenům, takže tam to prostě nezamrzá. A když někde jo, tak o kus dál stejně bude místo, kde se to rozjezdí. Tudíž tam skoro jakákoliv technika udělá děsnou paseku. Obec si někoho najme, kdo jim to vytěží, stojí je to peníze. Fajn, to je v pořádku. Jenže on je rozdíl mezí vybavením, viděla jsem těžby v lužním lesu (podobně podmáčené) a nebylo vidět, že jezdili technikou mezi stromy, ale tohle vybavení nemá mnoho firem. Peníze hýbou lesem. To jak to vypadá je výsledek.

Roklice není v CHKO, není to ani nějaká rezervace, památka, ptačí oblast a cokoliv co je v zákoně o ochraně přírody a krajiny, tzn. orgány ochrany přírody nejsou ti kdo tam mají hlavní slovo. Leda by tam na skále seděl sokol, tak se může říct, že ho tam ta těžba ruší a je to důvod pro zastavení těžby v určitém období (teoreticky), ale není to řešení. Takže je to volná krajina (bez specifické ochrany) tam mají všichni stejné pravomoce, já tam jsem občan stejně jako vy. To co je ještě těžební postup a co už je třeba porušení zákona, může rozhodnout ČIŽP, na základě podání žádosti o přezkoumání, zda nebyl porušen zákon.

Chci dodat jednu věc, pokud někde horolezci chtějí jednat, měli by se donmluvit především mezi sebou. Rozhodně členy ČHS, oddíl či jenom partu místních lezců nebude nikdo brát jako seriózního partnera, pokud jeden jedná a druhý jenom no nebere to za ten správný konec, diplomaticky řečeno. Prostě v očích veřejnosti jste lezci a pokud někdo přijde na jednání s tím, vám ani ruku nepodám, protože jste lesák, tak se můžou vrátka otevřená pro dohodu velmi rychle zavřít. Hlavně to maří práci Pepíka, protože běhá po úřadech jedná a jiní lezci zvou televizi/noviny a dělají z toho umělou kauzu. Jak se má starostka vyznat v tom když tam přijdou horolezci, že zastupují horolezce akaždý chce něco jiného, no nic moc.
Chápu, že tam údolí dostalo zabrat, v pořádku to není, ale také není jednoduché najíž řešení jak to udělat tak, aby byla spokojenost aspoň na 2 stranách - majitel lesa a vy.

Hanka

Fuck (čti fakt)

Posted by Zdeněk „Fábera“ Němecat 2008-04-29 10:01
Fuck to tam tak vypadá? Ty pí.. Fuck hustý.Sem na to zvědav, jak se s tím matička popere.

Jiný přístup a obrat k lepšímu

Posted by Josef Novotnýat 2008-04-29 11:35
Tak jsem nazval svoje vystoupení pod článkem v Českolipském deníku. O to bych prosil i ostatní, aby jednaliali věcně bez napadání jiných, tak, jak o tom píše Hanka. Je řada zákonných a odborných háčků, na které se dá chytat. Nechci aby moje momentální depka rozpoutala mediální vášně.
Je škoda, že území není v CHKO, protože není daleko od kvalitního území mezi Vlhoští a Čapem. Milan Husák má z Roklice vypreparovanou kostru uhynulého buba buba, takže si nemyslím, že toto údolí je chudší než uzemí chráněné.

Neklesejme na mysli...

Posted by Jiří Cháraat 2008-04-30 10:56
Stará dobrá Roklice je nenávratně v háji. Vždycky už bude jiná. Je to škoda a štve mě, že zrovna tohle údolí, ke kterému mám velice osobní vztah, neb jsem zde před dvaceti léty s lezením začínal. Haj hou. Pár nejbližších let by útlocitnější povahy měly návštěvu zdejších skal vynechat ze svého plánu. Ale jak to tu bude vypadat za deset let a jak to budou brát ti po nás je otázka.

Se studánkou rád pomůžu, to je to nejmenší.

A ještě jednou děkuji Josefu Novotnému za osobní angažmá v téhle věci. Hodnotím ho velice pozitivně, a tak nějak cítím, že bez jeho vložení, by fotografie z místa činu mohly vypadat ještě hrůzněji..


Cena dřeva rekordně klesla

Posted by Josef Novotnýat 2008-05-15 09:34
Dle reportáže ČT dřevařské společnosti balí nezpracované dřevo na skládkách do neprodyšných fólií. Ve vytvořeném mikroklimatu plísně a houby vyprodukují kysličník uhelnatý, který dřevo zakonzervuje, dokud cena dřeva opět nevzroste. V současnosti cena klesla více než o 25% a je nejnižší od 50. let minulého století. Opravdu vhodná doba k mýcení v Roklici, kde jsou velké náklady.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System