You are here: Home Členové Josef Novotný Horám no nazdar!
Navigation
 
Document Actions

Horám no nazdar!

by Josef Novotný last modified 2010-05-10 18:12

Aktualizace 10.5.2010 - Kam už se schovat před komercí? Jsem zhnusen. Lezce moc nečtu a proto mě překvapil mail od Jeníka Pletichy.

foto_z_webu_totaloutdoor.JPG
Foto: totaloutdoor.cz
 

Předseda OVK Labské pískovce v něm formuloval dotazy na členy VV ČHS ohledně probíhající kupónové soutěže Hore zdar, ve které jsou kódové kupony vlepovány do vrcholových knížek. V dopisu vyjádřil podiv, že nebyl o akci informován a vyslovil řadu argumentů proti lepení samolepek do vrcholových knížek. Upozornil na historickou hodnotu některých knih, možnost narušení lokálních zákazů lezení nebo zbytečný zvýšený pohyb v lokalitách se zvýšenou ochranou přírody a v neposlední řadě na eticky problematickou reklamu.

historicka_kniha_labska_panna-ilustracni_obrazek.JPG
Ilustrační fotomontáž knihy z Labské panny.

Přikláním se k názoru správce oblasti vyslovuji mu svoji podporu. Vrcholová kniha se nemúže stát prostředkem reklamní kampaně. Je to dobový dokument a archiválie s podpisy lezců a často lze najít u jmen nežijících kamarádů s pietou dokreslený křížek. Jsem pro to, aby pravidla pískovcového lezení byla doplněna o paragraf, jak zacházet s vrcholovou knihou a co má obsahovat.

Také pozdrav Hore zdar! má pro našince svoje kouzlo a není to obyčejné Dobrý den! Nazvat tak komerční bojovku je známkou minimálně nedostatku kulturního nadhledu, mám-li zůstat u slušných výrazů.

Takto jsem si chladil žáhu v noci ze soboty na neděli 9. května. Dnes odpoledne mi Jeník volal, že jsou činěny kroky k nápravě. Další samolepky vylepovány nebudou, část jich byla zachycena před vylepením, již umístěné budou přelepeny bílým papírem a pokryty řádnými zápisy. Pravidla soutěže zřejmě budou pozměněna.

Jsem rád, že zdravý rozum zvítězil a aktéři kauzy (jak pořadatelé, tak bafuňáři ČHS) si z ní vezmou ponaučení pro svou další práci. Děkuji Jeníkovi za to, že se zasadil o věc na území pod svojí správou i dalším lezcům, kteří vytvořili hlas lidu. Například Ranpa na téma volně navázal kartínkou a Papouš detektiv vypátral lepiče. Takže hurá na skalníky!

Článek na Lezci.

Stránky soutěže - reklamy.

 

O vrcholové knize

Posted by Josef Novotnýat 2010-05-13 11:18
Zkopíruju sem příspěvek, který má v diskusi na Lezci podpis Já, Frenky a Kristýnka, protože i sám o sobě má hodnotu a jeho obsah patří ke kultuře lezení.
...
Proti propagování lezení na písku tady nikdo nic vůbec nemá. K lezení na písku a navíc v tradičních oblastech patří ale právě i ty tradice ...


Tady jen krátké citace:

„Zápisy do vrcholové knihy:

(1) Vrcholové knihy slouží k zápisu výstupů provedených podle těchto Pravidel.
(2) Anonymní dodatky k cizím zápisům, škrtání jakož i nevěcné zápisy jsou nesportovní, zbytečné a nežádoucí.“

(viz. Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách)


A ještě jedna:

„Vrcholová knížka je malou kronikou skály a řádný zápis patří k ukončení výstupu. Proto je dobré zapisovat údaje o výstupu čitelně a srozumitelně. Při čtení zápisů ve vrcholových knížkách se mnohdy na ústech vyloudí úsměv, protože zápisy typu "Byla to super drásačka. Pepa." nebo "Mám ruce jako opice. Dubák." opravdu nepatří mezi ty správný. Zápis by měl obsahovat datum, horolezeckou příslušnost, údaje o výstupu a cestě, která vedla lezce na vrchol, a jméno lezce.


Tato knížka by měla být pro opravdového lezce svátostí a měl by dodržovat několik dobrých zásad:

- starostlivě ji opatrovat
- nenechávat tužku v knize, ale uložit ji do krabice
- zavřít krabici tak, aby do ní netekla voda
- zapisovat jen pravdivé údaje

(viz. Horometodika – Horoklub Chomutov)

Pro někoho může být vrcholová knížka jen cárem papíru, pro někoho jiného, a především těm byla ale samozřejmě určena, je střípkem jeho vlastní historie, historie jeho kamarádů, přátelství, horolezectví nejen na písku, ... a právě pro těchto pár jedinců je to celé velmi citlivé téma ...


Možná ti ale unikly i snahy právě těchto jedinců tyto knížky chránit i pro budoucnoust:
Historické vrcholové knížky budou umístěny v Národním archivu (viz. stránky Horosvazu)


„Viděl jsem fantastický svět krásných dovolených. Auta, moře, lyžování i lezení kdekoli na světě. Pro svou naivitu jsem zpočátku neviděl diktát peněz, nejsilnější, nejmocnější i nejděsivější ze všech diktatur. Diktatura peněz dopadá na celý svět a jejich zprvu nevinná moc je tvrdší než kterýkoli totalitní režim. Abych to poznal, musel jsem procestovat čtyři kontinenty a naučit se jazyky ... „

(napsal jeden z našich největších pískařských klasiků Mirek Šmíd)

Tolerance, to je něco, co se z hor velmi rychle vytrácí a tlačí se sem cosi jiného: komerce, lži, pomluvy, udávání, závist, ...

Při svých túrách vidím některé gajdy rozkopávat mužíky, kterými si tam předtím někdo v komplikovaném terénu zoufale snažil vyznačit cestu. Vídám a zažívám nevraživost a nepřejícnost ale i jen při velmi lehkých výstupech ...


Nevím, kam to půjde dál, jen bych se nerad dožil toho, že když vylezu na vrchol nějaké nádherné pískovcové věže, tak mne tam přivítá sice nádherná historická plechová krabice jenže narvaná reklamními letáky ...Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System